ქართული


ტოლერანტობა

მნიშვნელობა
  1. ნულოვანი ტოლერანტობა
თარგმანები