ქართული


საჭირო

მნიშვნელობა
  1. სალხინო
თარგმანები