რომბი – [ბერძ. rbombos] – ტოლგვერდა და ირიბკუთხა პარალელოგრამი.

მოძიებულია „https://ka.wiktionary.org/w/index.php?title=რომბი&oldid=100845“-დან