ქართული


მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) სახის ან საგნის გამოსახულება, შესახედაობა გვერდიდან.
  2. (არსებითი სახელი) რაიმე საგნის, რისამე უბნის, ზედაპირის ვერიკალური ჭრილი. გზის )რგინიგზის) პროფილი - გზის (რგინიგზის) ზედაპირის აღმართ-დაღმართების მრუდი.
  3. (არსებითი სახელი) ნაგლინის განივი ჭრილის ფორმა.
  4. (არსებითი სახელი) პროფილი პროფესიის, სპეციალობის, მეურნეობის ძირითად დამახასიათებელ ნიშანთა ერთობლიობა; საქმიანობის მიმართულება, ხასიათი.
  5. (არსებითი სახელი) გადაცემა რუსთავი 2-ზე
ეტიმოლოგია:
ფრანგული და იტალიური სიტვიდან profil
წყაროები და რესურსები:
უცხო სიტყვათა სასკოლო ლექსიკონი, მიხეილ ჭაბაშვილი, 1992, 1999.
„პროფილი“ ქართული ენის განმარტებით ონლაინ-ლექსიკონში
  იხილეთ ქართული ვიკიპედიის სტატია „პროფილი მნიშვნ. 5თარგმანები