ქართული


პერცეპცია

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) აღქმა; ობიექტური სინამდვილის უშუალო აღქმა გრძნობების ორგანოებით, რომლებიც უზრუნველყოფს ინდივიდუმის ორიენტაციას გარემო სამყაროში
  2. (არსებითი სახელი) მღვრიე და გაუცნობიერებელი აღქმა (გოტფრიდ ლაიბნიცის ფილოსოფიაში)
დამარცვლა:
პერ-ცეპ-ცი-ა
ეტიმოლოგია:
ლათ. perceptiō
სინონიმები:
(მნიშვ. 1) აღქმა
ანტონიმები:
(მნიშვ. 2) აპერცეპცია (ნათელი აღქმა)
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
პერცეპირებაპერცეპციული


თარგმანები