ქართულირედაქტირება

არსებითი სახელირედაქტირება

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი ოპერაცია ოპერაციები ოპერაციანი
მოთხრობითი ოპერაციამ ოპერაციებმა ოპერაციათ(ა)
მიცემითი ოპერაციას(ა) ოპერაციებს(ა) ოპერაციათ(ა)
ნათესაობითი ოპერაციის(ა) ოპერაციების(ა) ოპერაციათ(ა)
მოქმედებითი ოპერაციით(ა) ოპერაციებით(ა)
ვითარებითი ოპერაციად(ა) ოპერაციებად(ა)
წოდებითი ოპერაციავ ოპერაციებო ოპერაციანო
 
ოპერაცია [1]

დამარცვლა:

·პე·რა·ცი·ა; მრ. რ.·პე·რა·ცი··ბი

წარმოთქმა:

ფონეტიკური ტრანსლიტერაცია IPA: [ɔpʼɛrɑt͡sʰiɑ]
აუდიო მაგალითი: ოპერაცია ?

მნიშვნელობა:

[1] ქირურგიული მოქმედება ქსოვილზე ან სხეულის რომწელიმე ორგანოზე მკურნალობის მიზნით.
[2] ერთი მიზნით გაერთიანებული სამხედრო მოქმედებანი.
[3] ცალკეული მოქმედება საწარმოს საქმიანობაში. საფინანსო, სავაჭრო და სხვა სახის ამოცანის შესრულება.

ეტიმოლოგია:

[მნიშვ. 1, 2, 3] წარმოშობილია ლათინური სიტყვიდან operatio („მოქმედება“) და ქართულში შემოვიდა რუსული ენიდან.

მაგალითები:

[მნიშვ. 1] გულის ოპერაცია. ავადმყოფს ოპერაცია გაუკეთეს.
[მნიშვ. 2] შეტევითი ოპერაცია. ოპერაციის გეგმა.
[მნიშვ. 3] ბანკის ოპერაციები. ფულის ოპერაციები.

წყაროები და რესურსები:

[მნიშვ. 1, 2, 3]   ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, ტომი 6, თბილისი, 1960 წელი.
[მნიშვ. 1, 2, 3] „ოპერაცია“ ქართული ენის განმარტებით ონლაინ-ლექსიკონში

თარგმანებირედაქტირება