დახმარება:IPA/ქართული

ასოები IPA
/ɑ/
/b/
/ɡ/
/d/
/ɛ/
/v/
/z/
/tʰ/
/ɪ/
/kʼ/
/l/
/m/
/n/
/ɔ/
/pʼ/
/ʒ/
/r/
/s/
/tʼ/
/u/
/pʰ/
/kʰ/
/ʁ/
/qʼ/
/ʃ/
/tʃ/
/ts/
/dz/
/tsʼ/
/tʃʼ/
/χ/
/dʒ/
/h/